Okna uchylne mogą być zaopatrzone w złożone systemy zawiasów, które umożliwiają na zatrzymanie okna.

Jak funkcjonują okna balkonowe.  Każde okno składa się z trzech ram okiennych (zwanych inaczej skrzydłami), jakie są zawieszone za pomocą sznurka. Lina z każdej obudowy okiennej przenika przez układ kołka pasowego, który posiada ciężką przeciwwagę na końcu, która umożliwia otwieranie i zamknięcie każdej ramy niezależnie od drugiej. Okna skrzydłowe są Więcej…

Nowe okna muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z krajowymi przepisami budowlanymi

Nowe drzwi muszą przejść kilka testów bezpieczeństwa, aby zachować zgodność z Polskimi przepisami budowlanymi. Jedną z pierwszych części tego procesu są oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak testy szczelności dymu i mierzenie ich nieprzykrytych otwartych obszarów. Kolejne ważne czynniki testowane sprawdzają ich wentylację, a także ochronę przed upadkiem i uderzeniem. Obejmuje Więcej…