Oprócz zapewnienia współczesnego wykończenia mieszkania oraz zwiększonej prywatności, można też zastosować inne sposoby aby skierować światło na pokój.

Folie okienne są łatwe do użycia, nawet jeżeli masz misternie zaprojektowane okna i drzwi. Szczególnie okna zyskają na wykorzystaniu folii okiennej. W dolnej części okna można stosować folię, która zasłania widok z zewnątrz, jednocześnie pozwalając na przepływ promieni przez jego górną część. {Ofoliowanie okien może zdecydowanie zmienić poziom prywatności twoich Więcej…

Mieszkasz przy ruchliwej jezdni? Izolowanie budynku przed nadmiernym hałasem.

Mieszkasz przy hałaśliwej jezdni? Izolowanie budynku przed głośnym hałasem. Z lokalnymi drogami bardziej zatłoczonymi niż kiedykolwiek – statystyki rządowe mówią, że ilość ruchu pojazdów mechanicznych na polskich drogach wzrosła o 2,2%. Drogi wiejskie również stają się częściej ruchliwe co oznacza, że ??nie ma miejsca ucieczki przed nadmiernym hałasem komunikacyjnym miejskim Więcej…